Tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android – warsztaty

Zapraszamy na warsztaty dofinansowane w 80% „Tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android”
– trzydniowe WARSZTATY w Warszawie
20-22.03.2013

Lokalizacja:
Gdańsk/Warszawa/Łódź

Koszt dla uczestnika za dzień: TYLKO 250 zl +vat za dzień

Program szkolenia:
http://clever-point.pl/wp-content/uploads/2013/02/Program-szkolenia.pdf

Uczestnikami szkoleń prowadzonych w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
Podpisały umowę szkoleniową (formularz zgłoszeniowy)
Podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie

Z tytułu ich udziału w szkoleniu zostanie wniesiony wkład prywatny w formie pieniężnej za czas uczestnictwa w szkoleniu w wysokości:
250 zl + vat za dzień szkoleniowy

Więcej informacji: lidia(at)clever-point.pl
awarmuzinska(at)wp.pl
tel.  +48 791 288 078
tel.  +48 606 703 072

Dodaj komentarz