S&T, HPE i Infor zbadały dojrzałość technologiczną polskich firm

Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego, brak środków wręcz  je uniemożliwia. Menedżerowie mają też obawy o zbyt niskie kompetencje pracowników i zlecanie usług IT na zewnątrz. Czy rodzime przedsiębiorstwa nie uczestniczą w światowym trendzie transformacji cyfrowej? Co możemy powiedzieć o dojrzałości technologicznej polskich firm? Odpowiedzi starają się udzielić eksperci S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor we wspólnym raporcie “Dojrzałość technologiczna polskich firm”. 

Cyfryzacja jest bardzo silnym światowym trendem. Rozwój technologiczny przynosi nowe narzędzia IT, a te z kolei – otwierają nowe drogi do podnoszenia konkurencyjności. Komisja Europejska zaczęła prowadzić indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI (The Digital Economy and Society Index) dla państw członkowskich. W tegorocznym raporcie opartym o indeks DESI, Polska plasuje się na trzecim miejscu od końca pod względem integracji technologii cyfrowych w firmach, zamykając europejską stawkę razem z Rumunią i Bułgarią. 

Firmy pod lupą

Stworzony przez S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor raport “Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej www.snt.pl/raport. Jej celem jest przyjrzenie się polskiemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania w digitalizację procesów, rozumienia i gotowości do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, preferowanych modeli konsumpcji usług IT, organizacji zasobów ludzkich czy planów inwestycyjnych i podejścia do kwestii bezpieczeństwa informatycznego. Opracowanie uwzględnia również korzyści, jakie menedżerowie przypisują cyfryzacji procesów. 

W badaniu widać, że menedżerowie podchodzą do benefitów informatyzacji w sposób zróżnicowany, często prezentując podejście selektywne, dotyczące wąskich obszarów – mówi Maurycy Pałkiewicz, Członek Zarządu w S&T. – To błąd. Transformacja cyfrowa jest bowiem głęboką i kompleksową przemianą firmy na wielu płaszczyznach, a korzyści z informatyzacji rozpatrywane tylko przez pryzmat wybranych wdrożeń gubią synergię wynikającą z podejścia całościowego – dodaje.

dojrzałość

dojrzałość

Brak środków, czy może brak wiedzy?

W Raporcie “Dojrzałość technologiczna polskich firm” większość menedżerów stwierdziła, że ich firmy mają ograniczone środki na inwestycje w nowe wdrożenia IT. Jednocześnie okazuje się, że bardzo wiele firm w ogóle nie korzysta z outsourcingu IT. 

Ponad połowa menedżerów zadeklarowała, że ich firma nie korzysta z outsourcingu – komentuje Adam Tomczak, SMB Sales Leader na Europę Środkową w Hewlett Packard Enterprise . – Być może to właśnie jest przejawem archaicznego podejścia? Inwestując w zakup własnej infrastruktury IT „zamrażamy” kapitał, który z dnia na dzień traci na wartości. Może to jest odpowiedni moment, by właściwie te koszty zrestrukturyzować, na przykład zlecając profesjonalne usługi, a resztę środków przeznaczyć na podwyższenie kompetencji pracowników?

 

Czy firmy są gotowe na zmiany?

Ponad połowa menedżerów identyfikuje transformację cyfrową jako głęboką zmianę sposobu działalności firmy. Jednocześnie, wielu z nich wskazuje liczne bariery (w tym ograniczone możliwości finansowe) i obawy przed cyfryzacją. Wielu respondentów wykazuje również głęboki sceptycyzm wobec rozwiązań chmurowych, które są ważnym sposobem implementacji systemów dziedzinowych i istotnym elementem transformacji cyfrowej.

– Firmy stoją dziś przed rosnącymi wyzwaniami związanymi z jednej strony z globalną konkurencją, a z drugiej strony z popytem klientów na wysoce spersonalizowane produkty – mówi Phil Lewis, wiceprezes Infor. – Wyniki Raportu potwierdzają, że nowoczesne podejście oznacza dla przedsiębiorstw zmianę na poziomie strategicznym, a technologia musi być prosta w użyciu i odpowiadać specyficznym potrzebom branży. Utknięcie w tradycyjnym myśleniu o technologii jest bardzo ryzykowne, to właśnie dostępne w chmurze, zaawansowane systemy ERP z wbudowanymi funkcjami analitycznymi, stanowią pierwszy krok w kierunku cyfrowej ewolucji.

 

Główne wyniki z badania:

  • 61% badanych transformacja cyfrowa kojarzy się z “przeprowadzoną na poziomie strategicznym zmianą sposobu działalności firmy w celu pełnego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych”

  • Dla 51% respondentów najważniejszą obawą i barierą związaną z wdrażaniem narzędzi cyfrowych jest “brak wymaganych kompetencji pracowniczych i wewnętrznych zasobów ludzkich do obsługi procesu zmiany”

  • Ponad połowa badanych deklaruje, że ich firmy NIE korzystają z outsourcingu usług IT i infrastruktury

  • Menedżerowie wskazali obszary, w których firmy planują informatyzować procesy w ciągu najbliższych dwóch lat: to logistyka i realizacja sprzedaży oraz bezpieczeństwo i ochrona informacji


O badaniu
Raport powstał w oparciu o badanie opinii przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Grupa respondentów to menedżerowie IT różnego szczebla oraz przedstawiciele pionów biznesowych w średnich (zatrudniających od 100 do 250 osób) i dużych firmach (zatrudnienie powyżej 250 osób). Kwestionariusz wypełniła grupa 251 reprezentantów firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci samodzielnie wypełniali ankietę online lub udzielali odpowiedzi na pytania podczas wywiadu telefonicznego.
Pomysłodawca i inicjator projektu: S&T, Partnerzy projektu: Hewlett Packard Enterprise oraz Infor.

Dodaj komentarz