Praca w biurze podczas epidemii koronawirusa. O czym trzeba pamiętać?

Pomimo obecnych zaleceń ekspertów i rządzących nie wszyscy mogą pracować z domu – przed wybuchem epidemii koronawirusa taką możliwość miał mniej niż co piąty zatrudniony.[1] Tylko 11,5% polskich firm korzysta przy tym z usług chmurowych[2], więc większość pracowników ma znacznie utrudnione wykonywanie obowiązków w sposób zdalny. Z biurowych urządzeń drukujących czy skanujących każdego dnia nadal korzysta (i dotyka ich) wiele osób, co może stwarzać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Pracownicy i pracodawcy powinni zachować szczególne środki ostrożności. O czym zatem trzeba pamiętać, aby praca w biurze była bezpieczniejsza?

Dezynfekcja na pierwszym miejscu

Według Światowej Organizacji Zdrowia koronawirusy mogą utrzymywać się na różnych powierzchniach od kilku godzin do nawet kilku dni, w zależności od rodzaju powierzchni i warunków pogodowych.[1] Blaty, urządzenia wielofunkcyjne, klawiatury czy klamki to potencjalne źródło zakażenia. Dlatego pracując w biurze trzeba pamiętać przede wszystkim o częstym myciu rąk mydłem lub środkiem antybakteryjnym na bazie alkoholu (zalecane są środki 50 do 70%  izopropanolu i mieszanki etanolu z wodą) oraz o dezynfekcji wszystkich dotykanych powierzchni. Dotyczy to szczególnie urządzeń z funkcjami drukowania, skanowania i faksowania, z których korzysta wiele osób – zaleca się odkażanie ich kilka razy dziennie środkami na bazie etanolu. Dobrze jest także zaopatrzyć biuro w ogólnodostępne środki odkażające, którymi zespół może dezynfekować stanowiska pracy.

–  Coraz więcej firm w Polsce rezygnuje z tradycyjnych drukarek na rzecz urządzeń wielofunkcyjnych.[2] Wszędzie, gdzie są one używane, warto pamiętać o możliwości skorzystania z ich bezdotykowych funkcji. Umożliwiają one mobilną i zdalną obsługę bez konieczności „klikania” na samym urządzeniu – wystarczy komputer lub smartfon i połączenie z internetem. To ważne, gdyż każde ograniczenie bezpośredniego kontaktu z powierzchniami, które dotyka wiele osób, minimalizuje ryzyko – mówi Kacper Cieplik, Product Manager w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.

Ograniczony kontakt z serwisantami

Niektórzy producenci umożliwiają świadczenie usług oraz serwisowanie urządzeń zdalnie w trosce o klientów i pracowników. Firmy, które stosują rozwiązania bazujące na Internecie Rzeczy, platformie chmurowej i aplikacjach, mogą naprawiać usterki oraz reagować na incydenty bez konieczności fizycznej obecności. Warto korzystać z takiej możliwości i wzywać techników tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba naprawy łączności urządzenia z internetem lub wymiany części mechanicznych.

[1] https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

[2] Raport Związku Cyfrowa Polska Druk w Polsce 2019.
https://cyfrowapolska.org/wp-content/uploads/2019/08/Raport_Rynek_druku_sierpien2019_.pdf

[1] Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2019 roku.

[2] Według ostatniego raportu GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.

Dodaj komentarz