Fortinet prezentuje założenia nowego programu partnerskiego „Engage”

Fortinet zaprezentował założenia nowego programu partnerskiego Engage. Ułatwia on partnerom wyspecjalizowanie się w obsłudze klientów coraz bardziej zainteresowanych rozwiązaniami SD-WAN i chmurami obliczeniowymi. Partnerzy będą mogą również liczyć na dopasowane do ich potrzeb wsparcie, a dzięki temu przyspieszyć swój rozwój i zwiększyć udziały w rynku. Przedsiębiorstwa szybko rozwijają się i rozbudowują swoje sieci, aby móc sprostać wyzwaniom postępującej cyfryzacji. Według prognoz IDC do 2023 r. światowa gospodarka osiągnie „cyfrową dominację”, a ponad połowa zsumowanego PKB ze wszystkich krajów będzie pochodziła z produktów i usług dostarczanych przez w pełni ucyfrowione przedsiębiorstwa. Wraz z postępem tej rewolucji, cyberbezpieczeństwo odgrywa coraz ważniejszą rolę. Dlatego także rozwiązania ochronne muszą być rozwijane, aby sprostać nowym wymogom biznesowym.

Założenia nowego programu partnerskiego Fortinet Engage powstały z uwzględnieniem tych wymogów. Dzięki temu jego członkowie mogą czerpać korzyści z cyfrowych innowacji oraz wybierać swoje specjalizacje. Poziom ich zaangażowania jest w dużym stopniu elastyczny, zaś producent zapewnia indywidualne wsparcie dla przyjętych przez partnerów modeli biznesowych oraz pozwala im wyspecjalizować się w nowych obszarach dzięki dostosowanym do ich potrzeb szkoleniom i procesom certyfikacji.

Poszerzanie możliwości współpracy z partnerami poprzez program „Engage”

Nowy program Fortinet został przygotowany tak, aby umożliwić partnerom zyskanie umiejętności technicznych i sprzedażowych potrzebnych w obsłudze nowych ekosystemów sieciowych obecnych w oddziałach firm wykorzystujących rozwiązania nowej generacji, jak też dynamicznych środowisk wielochmurowych i hybrydowych.

Pogram Fortinet Engage oparty jest na trzech głównych filarach:

Specjalizacje: Partnerzy mogą wybrać obszar specjalizacji (m.in. Dynamic Cloud, Secure Access and Branch, Secure SD-WAN oraz Data Center), aby uzyskać związane z nim dodatkowe wsparcie i korzyści. Dla każdej z tych specjalizacji dostępne są dodatkowe indywidualne szkolenia oraz możliwość certyfikacji.

Modele biznesowe: Fortinet zapewnia specjalistyczne, indywidualne wsparcie dla partnerów, którzy funkcjonują jako dostawcy zarządzanych usług bezpieczeństwa, oferują swoje rozwiązania w sklepach dostawców usług (Market Place), jak też działają jako tradycyjni integratorzy. 

Zaangażowanie: Partnerzy sami decydują w jakim stopniu zaangażują się we współpracę z firmą Fortinet. Mogą wybrać dziedzinę wiedzy specjalistycznej, którą chcą rozwijać, korzyści i źródło przychodów. W związku z tym w programie wprowadzono cztery nowe poziomy partnerstwa: Fortinet Advocate, Fortinet Select, Fortinet Advance i Fortinet Expert. Więcej informacji o kryteriach kwalifikacji do tych poziomów można znaleźć na blogu Fortinet.

Agnieszka Szarek, szefowa kanału partnerskiego Fortinet w Polsce: Innowacje cyfrowe są katalizatorem rozwoju sieci i strategii bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Przekształciliśmy więc nasz program partnerski, aby partnerzy mogli wykorzystać nowe możliwości, szczególnie na rosnących rynkach, takich jak rozwiązania SD-WAN. Chcemy inwestować w kwalifikacje naszych partnerów, dlatego wprowadziliśmy do nowego programu specjalizacje oraz zmodyfikowaliśmy zasady wsparcia, dostosowując je unikalnych modeli biznesowych.

Mark Oakton, CISO, Infosec Partners: Jako wieloletni partner firmy Fortinet zapewniamy zaawansowane usługi ochronne, korzystając z platformy Security Fabric. W związku z nieustannie zmieniającym się charakterem ataków, zmieniają się także realia biznesowe, w których funkcjonują nasi klienci. Nowy program partnerski Fortinet zapewnia nam uzyskanie przewagi na rynku usług dzięki większym możliwościom rozwinięcia się w takich dziedzinach jak rozwiązania SD-WAN, bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych czy ochrona oddziałów firm, a także weryfikacja podatności ich pracowników na sztuczki inżynierii społecznej stosowane przez cyberprzestępców.

Dodaj komentarz