Pożary, powodzie, blackout – jak technologia pomaga w ewakuacji szpitali?

Ogień, brak zasilania, powodzie, a w ostatnich tygodniach także sytuacja epidemiczna – m.in. w takich przypadkach dochodzi do ewakuacji budynków. Same pożary to w ubiegłym roku 245 zdarzeń w polskich placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, sanatoriach czy domach opieki. Budynki te są zazwyczaj pełne ludzi, którzy nie znają ich rozkładu i położenia dróg ewakuacyjnych. Pacjenci często też mają problemy z poruszaniem się i nie mogą korzystać ze schodów. W zapewnianiu bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji może pomóc niedoceniana wciąż technologia – systemy ratunkowej komunikacji głosowej.

Szpitale bez systemów ratunkowych

Od sprawności akcji ewakuacyjnej zależy życie i zdrowie pacjentów oraz ich rodzin.
W sytuacji zagrożenia zazwyczaj nie mogą oni jednak samodzielnie opuścić budynku ze względu na problemy z poruszaniem się. Wielu chorych nie jest w stanie zejść po schodach, a w momencie pożaru windy zawsze są wyłączane. Szczególnie w wysokich
i rozległych budynkach szpitalnych ewakuację mogą znacznie usprawnić systemy ratunkowej komunikacji głosowej, czyli telefony pożarowe i interkomy alarmowe oraz system wzywania pomocy do toalet dla niepełnosprawnych. Coraz częściej korzystają z nich hotele czy biurowce, jednak w placówkach ochrony zdrowia nadal nie są powszechne.

 

Co może telefon i interkom?

Stacje ratunkowej komunikacji, znajdujące się m.in. w miejscach schronienia w pobliżu klatek schodowych, umożliwiają bezpośrednią, dwukierunkową łączność ze służbami i osobami zarządzającymi ewakuacją. Wszystkie tego typu urządzenia i sygnały alarmowe obsługuje jeden centralny system, podtrzymywany przez baterie i stale monitorowany. Od razu wskazuje ratownikowi dokładne miejsce w budynku, skąd nadchodzi wezwanie o pomoc, co znacznie przyspiesza akcję ratowniczą. Osoby czekające na służby mogą usłyszeć potwierdzenie, że pomoc jest w drodze, więc czują się pewniej i są spokojniejsze. Dlatego ważne jest też zintegrowanie systemu komunikacji głosowej z systemem wzywania pomocy do toalet dla niepełnosprawnych. Powiadomienie o alarmie jest wtedy słyszane nie tylko np. w pustym korytarzu, więc nikt nie zostaje bez pomocy. W wypadku problemów z tradycyjnymi systemami radiowymi telefony pożarowe to także zapasowy system łączności dla służb.

 

Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom placówek medycznych czy opieki to oczywiście głównie dbanie o ich stan zdrowia, ale też sprawne ewakuowanie w razie zagrożenia. W takich budynkach znajduje się wiele osób niepełnosprawnych, z trudnościami w poruszaniu się czy odnalezieniu drogi ewakuacji. Dlatego każda tego typu instytucja powinna korzystać z systemów ratunkowej komunikacji głosowej, które pozwalają szybko dotrzeć do potrzebujących pomocy. Równie ważne jest jednak przeszkolenie kadry i regularne sprawdzanie, czy potrafi ona właściwie korzystać z systemów ostrzegawczych oraz zna scenariusz działania. Każda placówka powinna też co najmniej raz w roku przeprowadzić ewakuację próbną wskazuje Renata Januszewska, menadżer ds. systemów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych w firmie Eaton.

 

Informacje o firmie Eaton

Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem z szeroką wiedzą w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów, jakości energii, zabezpieczenia zasilania zapasowego i magazynowaniu energii; regulacji i automatyki; bezpieczeństwa i ochrony życia; rozwiązań strukturalnych oraz rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach. Dzięki kompleksowym usługom, kanałom oraz zintegrowanej platformie cyfrowej i szczegółowej wiedzy Eaton zasila to, co kluczowe dla różnych branży na całym świecie, pomagając klientom w rozwiązywaniu najbardziej krytycznych wyzwań w zarządzaniu energią elektryczną.

Naszą misją jest poprawa jakości ludzkiego życia i troska o środowisko naturalne dzięki technologiom i usługom związanym z dystrybucją energii. Zapewniamy trwałe energetycznie rozwiązania, które pomagają naszym klientom zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo oraz zrównoważyć zużycie energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Nasze produkty sprzedajemy w ponad 175 krajach, a przychody firmy w 2019 roku wyniosły 21,4 miliarda dolarów. Firma Eaton zatrudnia blisko 97 tysięcy pracowników.

Dodaj komentarz