Kto zarobi najwięcej na przetwarzaniu danych na brzegu sieci?

Przetwarzanie na brzegu sieci jest jednym z najważniejszych trendów XXI wieku dla branży telekomunikacyjnej i IT. Będzie odgrywać kluczową rolę we wdrożeniach 5G i rozwoju urządzeń internetu rzeczy. Według raportu „Telcos & Edge Computing: Opportunity, Distraction or Threat”, przygotowanego przez Vertiv i firmę analityczną Omdia, najwięcej mogą zarobić na nim telekomy, producenci aplikacji i dostawcy usług w chmurze. Czy branża telekomunikacyjna jest gotowa na czekające ją wyzwania i okazje? Korzyści płynące z przetwarzania danych na brzegu sieci, a więc bliżej końcowego użytkownika, związane są ze zmniejszaniem opóźnień transmisji danych, zwiększeniem szybkości ich przetwarzania, analizą w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz niższymi kosztami zakupu pasma o dużej szerokości.

Stwarza to nowe możliwości świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych, co w efekcie może przełożyć się na zwiększenie ich dochodów. Mimo tego istnieją jednak wątpliwości, czy dla telekomów koncepcja przetwarzania na brzegu sieci nie okaże się problematyczna. Te kwestie zostały przeanalizowane w raporcie „Telcos & Edge Computing: Opportunity, Distraction or Threat” („Operatorzy telekomunikacyjni i przetwarzanie na brzegu sieci: szansa, problem czy zagrożenie?”), zleconym przez Vertiv i opracowanym przez firmę Omdia. W badaniu wzięło udział 147 operatorów telekomunikacyjnych z całego świata.

Nowe wyzwania sieciowe i energetyczne

Gwałtowny wzrost ilości pracy wykonywanej zdalnie doprowadził do znacznej zmiany charakteru ruchu w sieciach telekomunikacyjnych i zapotrzebowaniu na dane. Ponieważ na całym świecie są wdrażane sieci 5G, będą wymagały dużej mocy obliczeniowej. Przetwarzanie brzegowe ułatwi im poradzenie sobie z obciążeniem dodatkową ilością danych. Ale, póki co, większość operatorów telekomunikacyjnych nie ma takich możliwości. Rozumieją jednak, że aby skutecznie konkurować i zarabiać na 5G, muszą uwzględnić dodatkową moc obliczeniową w urządzeniach brzegowych. Przetwarzanie na brzegu sieci 5G pomoże też zapewnić usługi o bardzo niskim czasie opóźnienia, co jest szczególnie istotne dla komunikacji na linii człowiek-maszyna i maszyna-maszyna.

Sporym wyzwaniem będzie też zachowanie efektywności energetycznej. Jak wynika z badań opublikowanych w zeszłym roku przez Vertiv, sieci 5G mogą zwiększyć zużycie energii od 150% do 170% do 2026 roku. Zwiększyłoby to koszt obsługi sieci 5G i przetwarzania na jej brzegu, zarazem obniżając ich rentowność i trwałość. Efektywność energetyczna będzie musiała zostać osiągnięta w trudnym momencie gospodarczym, kiedy światowe wydatki na IT spadną o 5,1% do poziomu 2,25 bln USD w 2020 r., jak podaje firma badawcza IDC.

Monetyzacja rozwiązań brzegowych

Według badań Vertiv i Omdia, największą część przychodów płynących z wykorzystania rozwiązań brzegowych uzyskają firmy telekomunikacyjne (36%), wyprzedzając producentów aplikacji (30%) i dostawców usług w chmurze (25%).

Operatorzy telekomunikacyjni mogą zmaksymalizować przychody z infrastruktury brzegowej, współpracując z dostawcami usług w chmurze w celu stworzenia aplikacji wykorzystujących 5G. – Oczekiwanie, że operator będzie ekspertem w tworzeniu aplikacji, gier, systemów telemedycznych albo autonomicznych pojazdów i rozwiązań w chmurze jest na wyrost – zwraca uwagę Bartłomiej Raab, country manager w Vertiv Poland. – Dostawcy telekomunikacyjni wiedzą, że musi powstać ekosystem, w którym poszczególne elementy będą tworzone i utrzymywane wspólnie.

Partnerstwo tego typu powinno polegać na rozwijaniu zastosowań komunikacji 5G i rozwiązań brzegowych oraz ustaleniu sposobu ich monetyzacji. Jeszcze do czasu pojawienia się 4G operatorzy telekomunikacyjni zazwyczaj nie współpracowali z innymi firmami. Dopiero niedawno zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie chcą świadczyć usług jak WhatsApp czy Facebook, ale raczej zapewniać dla nich platformę, jak ma to miejsce w przypadku systemów iOS czy Android. Aby wspierać tę koncepcję, zapewniać odpowiednią łączność i pomagać w świadczeniu wszystkich usług, potrzebują bogatego ekosystemu.

Współpraca telekomów z instytucjami technologicznymi, detalicznymi lub z sektorem publicznym może pomóc w pokryciu kosztów wdrażania technologii 5G, rozwiązań brzegowych i infrastruktury pomocniczej. – Staną się opłacalne dla operatorów tylko wtedy, gdy będą oni w stanie kontrolować wydatki kapitałowe i operacyjne – mówi Bartłomiej Raab.

Dodaj komentarz