Jak wybrać zasilacz UPS dla firmy? Doradzają eksperci Vertiv

W dobie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej zależne od rozwiązań zapewniających ciągłość działania, chroniących przed utratą danych i wielogodzinnymi przerwami w pracy. W spełnieniu tych oczekiwań z pomocą przychodzą zasilacze bezprzerwowe (UPS). Koszty przestoju działalności centrów danych mogą się mocno różnić w zależności od branży. 86% respondentów biorących udział w badaniu Statista w 2019 r. podało, że straty w wyniku godzinnego wstrzymania pracy wynoszą 300 tys. dolarów lub więcej. Natomiast już ponad jedna trzecia (34%) stwierdziła, że są wyższe niż milion dolarów.

Patrząc z takiej perspektywy, relatywnie niewielka inwestycja w zasilacz UPS funkcjonuje jak polisa ubezpieczeniowa, chroniąca przed znacznie kosztowniejszymi przestojami i utratą danych mówi Bartłomiej Raab, country manager w Vertiv Poland.

Przed czym chronią UPS-y?

Zasilacze UPS (Uninterruptible Power Supply) zapewniają bezpieczne zasilanie rezerwowe podłączonego do sieci energetycznej sprzętu elektronicznego. Są wyposażone w akumulator gotowy do podtrzymania pracy w takich sytuacjach jak spadek mocy, przepięcia, ograniczenia oraz długotrwałe przerwy w dostawie energii. Sposób działania zasilaczy i ich parametry techniczne różnią się w zależności od tego, jaki rodzaj sprzętu ma być dzięki nim chroniony. Małe gabarytowo modele będą wymagane dla komputerów i urządzeń wykorzystywanych przez indywidualnych użytkowników, zaś dla serwerów czy innego sprzętu o znaczeniu krytycznym w centrum danych przeznaczone są bardziej zaawansowane, profesjonalne systemy zasilające.

UPS-y zapewniają od kilku minut zasilania rezerwowego (jest to czas przeznaczony na bezpieczne wyłączenie stacji roboczych i serwerów lub uruchomienie generatorów) do nawet kilku lub kilkunastu godzin w przypadku rozwiązań dla centrów danych. Aby prawidłowo wybrać UPS, który najlepiej sprawdzi się w firmie, należy obliczyć wartość mocy pobieranej przez urządzenia infrastruktury IT i inne krytyczne systemy, a także ocenić próg czasowej tolerancji firmy na przestój w działaniu poszczególnych jej obszarów.

Jak wybrać zasilacz UPS?

Aby ocenić, które rozwiązanie z zakresu zasilania gwarantowanego jest najlepsze dla firmy, należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących rodzaju chronionego sprzętu, konsekwencji przestoju tych urządzeń czy też dostępności zapasowego źródła zasilania, jakim jest generator.

  1. Określenie mocy zasilacza UPS

Pierwszy krok to obliczenie wymaganej mocy zasilacza, wynikającej z poboru mocy chronionych przez niego urządzeń.

Szacunki należy zacząć od weryfikacji poboru mocy przez serwery, komputery i stacje robocze oraz urządzenia sieciowe. Można również uwzględnić inny sprzęt, który ma kluczowe znaczenie dla codziennej działalności firmy, np. systemy zapewniające bezpieczeństwo – mówi Piotr Wojciechowski, szef zespołu inżynierów Vertiv Poland.

Dane dotyczące maksymalnego poboru energii zazwyczaj znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji producenta. Aby poznać rzeczywisty pobór mocy, można też skorzystać z dostępnych na rynku watomierzy, trzeba jednak pamiętać, że ich wskazania mogą różnić się w zależności od aktualnego obciążenia testowanego sprzętu.

Do sumy mocy pobieranej przez wszystkie urządzenia, które mają podlegać ochronie, należy dobrać odpowiedni zasilacz UPS. Należy jednak pamiętać o tym, że na tabliczkach znamionowych podawana jest wartość wyrażanej w watach (W) mocy czynnej, zaś w przypadku UPS-ów podawana jest moc pozorna, wyrażana w woltamperach (VA). Przeliczenia można dokonać mnożąc wartość mocy pozornej przez tzw. współczynnik mocy (cos φ) wynoszący w przypadku urządzeń jednofazowych ok. 0,7. Oznacza to, że wartość mocy w watach będzie o ok. 1/3 mniejsza, niż w woltamperach.

  1. Określenie czasu podtrzymania pracy urządzeń i aplikacji przez zasilacz UPS

Jeśli firma posiada generator rezerwowy o długim czasie działania, to wymagany czas podtrzymania pracy urządzeń przez zasilacz UPS może wynosić kilka minut, co umożliwi bezpieczne przełączenie na zasilanie z generatora. Innym celem może być uzyskanie czasu potrzebnego do bezpiecznego wyłączenia serwerów i stacji roboczych, aby zapobiec stracie lub uszkodzeniu danych (do ok. 10 minut).

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak zapewnienie dostępu do sieci i Internetu, czas podtrzymania pracy powinien wynieść od jednej do dwóch godzin, co pozwoli firmie przetrwać większość awarii. Warto jednak mieć na uwadze ogólną zasadę: im więcej urządzeń będzie podłączonych do jednego zasilacza UPS, tym krótszy będzie całkowity czas podtrzymania ich pracy. Alternatywą może być zastosowanie oddzielnych zasilaczy UPS dla poszczególnych systemów.

  1. Określenie liczby wymaganych gniazd

Kolejny etap to zweryfikowanie, czy UPS jest wyposażony w odpowiednią liczbę gniazd. Aby ją zwiększyć, można wykorzystać listwy dystrybucji zasilania (PDU). Decydując się na taki krok trzeba jednak zachować ostrożność i pamiętać o tym, aby nie przeciążyć zasilacza. Należy mieć również na uwadze, że niektóre mniejsze modele UPS-ów wyposażone są wyłącznie w gniazda z ochroną przed przepięciami (służące głównie do zabezpieczania drukarek laserowych, gdyż moc pobierana w trakcie ich rozruchu zdecydowanie przekracza możliwości wielu małych UPS-ów), które nie zapewniają akumulatorowego podtrzymania zasilania.

  1. Sprawdzenie wymagań instalacji zasilacza

UPS-y dostarczane są w obudowach różnego typu. Modele wolnostojące (typu wieża) to autonomiczne jednostki, które można ustawić na podłodze, biurku lub na półce. Najczęściej wykorzystywane są do zabezpieczania komputerów stacjonarnych, małych serwerów i sprzętu sieciowego (routerów, przełączników) w biurach.

Duże zasilacze UPS są zaprojektowane w taki sposób, aby można było zainstalować je w standardowej 19-calowej szafie IT. Charakteryzują się różnymi wymiarami, a ich wysokość jest mierzona jako liczba zajmowanych w szafie wnęk, określanych mianem „U” (Unit), o wysokości 1,75 cala (44,5 mm). Zasilacze, w których zastosowano akumulatory litowo-jonowe, są mniejsze i lżejsze niż modele z bateriami kwasowo-ołowiowymi.

Zaawansowane funkcje zasilacza UPS

UPS-y wyposażone są w różnego rodzaju dodatkowe funkcje, które mogą znacznie różnić się w poszczególnych modelach. Oto najpopularniejsze z nich.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

UPS-y z wbudowanymi portami sieciowymi lub obsługą kart do zarządzania siecią (Network Management Card, NMC) mogą być monitorowane i zarządzane zdalnie. Jest to funkcja szczególnie istotna w przypadku zasilaczy UPS instalowanych w oddziałach firm albo w lokalizacjach, które obsługuje niewielka liczba pracowników lub nie są oni dostępni. Dzięki tej funkcji można monitorować status wszystkich UPS-ów i otrzymywać powiadomienia o problemach, jak np. konieczność wymiany akumulatorów. Do kart sieciowych NMC mogą również być podłączone czujniki środowiskowe, co umożliwia zdalne monitorowanie takich parametrów jak temperatura i wilgotność.

Zdalne zarządzanie gniazdami zasilacza UPS

Niektóre modele zasilaczy wyposażone są w gniazda lub grupy gniazd, których pracą można zarządzać zdalnie, a także monitorować zużycie energii, przełączać tryb zasilania oraz wyłączać poszczególne gniazda lub ich grupy. Ta funkcja umożliwia na przykład zdalny restart zawieszonego serwera lub przełącznika sieciowego.

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD

Wyświetlacz LCD zasilacza UPS podaje praktyczne informacje, takie jak stan naładowania akumulatora i parametry zasilania, a także ułatwia lokalne zarządzanie i sterowanie jednostką UPS.

Akumulatory wymieniane przez użytkownika

Żadna bateria nie działa wiecznie i akumulatory UPS-ów nie należą do wyjątków. Jednak w zasilaczach tego rodzaju ich wymiana musi być szybka i łatwa. Dlatego należy inwestować w modele wyposażone w zdejmowany panel, ułatwiający samodzielnie przeprowadzenie tego typu operacji.

Akumulatory litowo-jonowe

Akumulatory litowo-jonowe nie bez powodu są coraz powszechniej stosowane w zasilaczach UPS. Charakteryzują się dwukrotnie dłuższą żywotnością (w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi), a jednocześnie zajmują mniej miejsca. Zapewniają również szybsze ładowanie i większą liczbę cykli ładowania/rozładowania. W wielu przypadkach niższy całkowity koszt posiadania (TCO) zasilacza UPS z akumulatorami litowo-jonowymi może zrekompensować dodatkowe nakłady finansowe związane z zakupem tego rozwiązania.

Dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego

Do niektórych modeli UPS-ów można podłączyć zewnętrzne zestawy baterii, które zapewniają dłuższy czas pracy odbiorników.

Oszczędności energii w trybie ECO

Tryb ECO na bieżąco analizuje jakość zasilania sieciowego. Jeżeli spełnia ona rygorystyczne wymogi, pozwala oszczędzać energię, pomijając system regulacji napięcia lub konwersji zasilania.

Dodaj komentarz