Jak być bezpiecznym w internecie? Kluczem jest edukacja i rozumienie zagrożeń

Internet towarzyszy nam przez całe życie, od najmłodszych lat. Dzieci często uczą się obsługiwać ekrany dotykowe, zanim jeszcze nauczą się mówić. Wraz z wszechobecnością internetu pojawiają się też coraz poważniejsze obawy o bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Dlatego tak ważne są inicjatywy, które zachęcają wszystkich: dzieci, rodziców i wychowawców do tworzenia bezpiecznej cyberprzestrzeni. W 2019 r. ponad 85% osób mieszkających w krajach rozwiniętych korzystało z internetu[1]. Czyni ich to potencjalnymi ofiarami takich cyberprzestępstw jak kradzież tożsamości lub pieniędzy, czy naruszenie własności intelektualnej za pomocą złośliwego oprogramowania lub socjotechnik. Według amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), w 2019 r. w USA odnotowano szczytową liczbę 3,2 mln zgłoszeń przypadków kradzieży tożsamości[2], z których większość miała związek z korzystaniem z internetu, a prawie jedna czwarta spowodowała straty finansowe.

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Cyberprzestępcy mogą wyrządzić znaczne szkody, dlatego każdy, kto korzysta z internetu, powinien chronić swoje dane i urządzenia wykorzystywane w domu, szkole czy w pracy. Eksperci Fortinet wskazują na najważniejsze praktyki bezpieczeństwa.

1) Edukacja i otwartość na zmiany

– warto edukować mniej biegłych w cyberprzestrzeni członków rodziny i przyjaciół na temat tego, jak zachować w internecie prywatność danych osobowych oraz uświadamiać, aby nigdy nie podawali ich nieznajomym;

– ustalenie jasnych zasad korzystania z internetu dla dzieci i młodzieży pomoże im bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni – może to dotyczyć np. wspólnego tworzenia listy dozwolonych stron internetowych i aplikacji. Najmłodsi użytkownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się do zaufanego dorosłego, jeśli mają obawy dotyczące treści lub osób, które spotkali online;

– wszyscy członkowie rodziny powinni rozumieć znaczenie silnych haseł oraz wiedzieć, jak je tworzyć i bezpiecznie przechowywać. Inne dobre praktyki obejmują tworzenie różnych kluczy dla każdego konta, unikanie popularnych fraz oraz wprowadzanie cyfr i znaków specjalnych. Oczywiście nikomu nie wolno udostępniać swoich haseł;

– warto wiedzieć, czym charakteryzują się próby wyłudzenia informacji. Nikt nie powinien klikać w podejrzane linki ani otwierać załączników w wiadomościach, których się nie spodziewa.

2) Wyprzedzanie potencjalnych zagrożeń

– dobrą praktyką jest zweryfikowanie, czy aplikacje z których korzystamy są bezpieczne. Warto sprawdzić, do jakich zasobów żądają one dostępu;

– na wszystkich urządzeniach należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i inne rozwiązania ochronne, a na urządzeniach wykorzystywanych przez najmłodszych dodatkowo narzędzia do opieki rodzicielskiej;

– technologia VPN pomoże zapewnić anonimowość online i zwiększyć bezpieczeństwo podczas przeglądania stron w sieciach publicznych;

– zakupy online powinny być dokonywane tylko w bezpiecznych i sprawdzonych sklepach. Niedawne badania[1] dotyczące zagrożeń przeprowadzone przez FortiGuard Labs pokazują, że platformy handlu elektronicznego są bardzo częstym celem cyberprzestępców.

Będąc obecnym w internecie, trzeba mieć świadomość różnorodnych cyberzagrożeń, od ataków socjotechnicznych po naruszenia danych. Jednak podejmując odpowiednie kroki i stosując się do zasad cyberhigieny, możemy stworzyć internet, który będzie bezpieczniejszy dla wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych.

[1] https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/evaluating-cyber-threat-landscape-trends-in-the-new-year

[1] https://www.statista.com/statistics/209096/share-of-internet-users-in-the-total-world-population-since-2006/

 

[2] https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/01/new-ftc-data-shows-ftc-received-nearly-17-million-fraud-reports

 

Dodaj komentarz