Niemal co 2. specjalista IT z Polski chce pracować w kraju – raport No Fluff Jobs

Z raportu „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” przygotowanego przez No Fluff Jobs wynika, że niemal co 2. specjalista IT z Polski, mając do wyboru inne kraje regionu, najchętniej pracowałby w ojczyźnie. Co więcej, specjaliści IT znad Wisły wykazują także większą chęć zmiany obecnego miejsca pracy, niż pozostali biorący udział w badaniu – aż 41 proc. z nich aktywnie poszukuje nowych wyzwań zawodowych lub szuka ich, ale tylko się rozgląda. Polska okazuje się także wymarzonym krajem do pracy dla naszych sąsiadów z Ukrainy – pochodzący z niej specjaliści IT wskazali ją na pierwszym miejscu.

Najatrakcyjniejsze kraje dla specjalistów IT w regionie

Atrakcyjnym miejscem do pracy nie tylko dla rodzimych specjalistów IT, ale także dla pozostałych, biorących udział w badaniu No Fluff Jobs „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej”, okazały się Czechy. Wynika z niego, że blisko 96 proc. Czechów, mając do wyboru pracę w innych krajach regionu, w pierwszej kolejności zdecydowałoby się na swoją ojczyznę i jest to wynik nieporównywalny z żadnym innym krajem (Słowacja – 57 proc., Polska – 45 proc., Węgry – 43 proc.). Co więcej, Republikę Czeską na drugim miejscu, poza swoimi ojczyznami, które uplasowały się na pozycji pierwszej, wskazało 34 proc. Słowaków, 19 proc. Polaków i 11,7 proc. Węgrów. 

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Jedynie specjaliści IT z Ukrainy jako wymarzony kraj do pracy w regionie, na pierwszym miejscu wskazali Polskę (39,2 proc.). Ojczyzna w ich przypadku znalazła się na miejscu drugim (30,5 proc.) i nieznacznie wyprzedziła ona Czechy (30,2 proc.). 

A które regiony, pod względem atrakcyjności, poza krajem pochodzenia (45,2 proc.) i Czechami (19 proc.), wymienili Polacy? Jak wynika z badania No Fluff Jobs, były to Słowacja (6,7 proc.), a zaraz za nią Węgry (5,2 proc.) i Ukraina (2,4 proc.).

Bardzo cieszy nas fakt, iż spośród badanych regionów, nasi rodzimi specjaliści IT w pierwszej kolejności najchętniej wiązaliby swoje zawodowe życie właśnie z Polskąmówi Marek Psiuk, CTO No Fluff Jobs.Jednak z ankiety przeprowadzonej przez nas w bieżącym roku wynika, iż specjaliści IT z Polski otrzymują oferty pracy z innych krajów europejskich, takich jak Anglia (54,5 proc.), Niemcy (53,5 proc.), Holandia (17,2 proc.), Szwecja (15,3 proc.) oraz Norwegia (14,3 proc.). Trzeba więc utwierdzić ich w przekonaniu, iż warto pracować w swojej ojczyźnie, dając im m.in. duże możliwości rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, kontaktu z biznesem, ciekawe projekty, odpowiedzialność i autonomię. Bo oprócz finansów, są to główne czynniki, który sprawiają, że wiążą się oni z firmą na dłużej. 

Polacy i Ukraińcy najbardziej otwarci na nowe wyzwania zawodowe

Portal No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, czy specjaliści IT z badanego regionu poszukują aktywnie nowych wyzwań zawodowych i co na to wpływa. I okazało się, że w porównaniu do koleżanek i kolegów z branży z regionu, to Polacy i Ukraińcy deklarują największą chęć zmiany pracy. Z badania wynika, że 41 proc. polskich i 40 proc. ukraińskich specjalistów IT wskazuje, że albo aktywnie jej poszukuje albo szuka, ale tylko się rozgląda.

Zdecydowanie mniej skorzy do zmian okazali się pracownicy sektora IT na Węgrzech – aż 73 proc. z nich odpowiedziało, iż nie planuje lub raczej nie planuje zmieniać pracy. Nowymi wyzwaniami zawodowymi podobnie nie jest zainteresowana większość specjalistów IT z Czech i Słowacji (kolejno 72 i 71 proc.).

Powody poszukiwania pracy

Według specjalistów IT z regionu, nie tylko warunki finansowe są motorem zmian miejsc pracy. Choć wynagrodzenie zostało wskazane przez przedstawicieli każdego z badanych krajów na pierwszej pozycji, zaraz za nim wymienili oni chęć poszukiwania nowych doświadczeń zawodowych i szansę rozwoju osobistego. 

Kolejne odpowiedzi było nieco zróżnicowane. Dla Czechów i Słowaków powodami, dla których dokonaliby zmian, okazały się niezadowalające warunki zatrudnienia (typ umowy i wymiar czasu pracy) oraz brak równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Z kolei Polacy i Ukraińcy powołali się na sytuację gospodarczą w kraju (kolejno 28 i 38,4 proc.), przy czym w Czechach okazał się to problem marginalny (<10 proc.). Jednym z czynników, które motywują do zmiany miejsca pracy, jest także sytuacja polityczna. Najczęściej była ona wymieniana przez specjalistów IT z Węgier (30,3 proc.), a następnie przez przedstawicieli branży IT z Ukrainy (24,9 proc.) i Polski (25,4 proc.). Aż 25,1 proc. Węgrów do zmian dopinguje także zła atmosfera w pracy i odsetek ten jest nieporównywalnie większy niż w innych krajach.

Formalności największą trudnością w poszukiwaniu pracy za granicą

No Fluff Jobs zapytało specjalistów IT z regionu także o to, czy znalezienie pracy w innym kraju jest trudnym zadaniem i zdania na ten temat okazały się mocno podzielone – przysparza ono mniejszych i większych trudności.

Jednym z przykładów, w którym dostrzegalny jest ów kontrast, jest Słowacja. Blisko 20 proc. pracujących w branży IT z tego kraju wskazała na trudności przy próbie znalezienia pracy poza granicami ojczyzny, przy czym 35 proc. zadeklarowało, iż nie sprawia im to trudności. Z kolei blisko 40 proc. pochodzących z Ukrainy specjalistów IT wskazało, iż poszukiwanie pracy za granicą jest trudne lub raczej trudne i jest to najwyższy wskaźnik spośród badanych krajów. Jednocześnie 31 proc. Ukraińców opowiedziało się za odpowiedzią „łatwe” lub „raczej łatwe”.

A co jest największą trudnością w poszukiwaniu pracy poza granicami ojczyzny dla przedstawicieli branży IT z regionu? Istotnym problemem okazały się formalności. Jednakże, patrząc specyficznie na poszczególne kraje, z badania wyłaniają się inne ciekawe trendy. Dla przykładu – dla Słowaków i Węgrów dużą przeszkodą jest rozłąka z rodziną i znajomymi (w każdym z krajów – ponad 47 proc. wskazań). Z kolei Węgrzy i Ukraińcy wskazują także na aspekt finansowy – konieczność zebrania oszczędności na wyjazd to spory problem dla ponad 39 proc. w każdym z tych krajów. Dla polskich specjalistów IT z kolei jedną z większych trudności (blisko 43 proc. wskazań) są również rozmaite ograniczenia prawne, które regulują pracę za granicą.

Nasze badanie, pierwsze i jedyne takie na rynku, pokazało nam wiele ciekawych trendów w branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki niemu widzimy m.in., jakie przeszkody napotykają specjaliści IT z regionu, czy poszukują obecnie nowych wyzwań zawodowych oraz jakie są główne powody zmian dotychczasowych miejsc pracy podsumowuje Marek Psiuk, CTO No Fluff Jobs. Tych, którzy chcieliby poznać więcej szczegółów dotyczących, gorąco zachęcamy do zapoznania się z rozszerzoną wersją raportu No Fluff Jobs. Pozwoli ona jeszcze lepiej poznać potrzeby pracowników z branży IT, by móc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

W badaniu wzięło udział 4185 specjalistów IT z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). W każdym kraju zadbano o właściwą próbę badawczą i ustalono ją w oparciu o odsetek specjalistów IT. Wśród możliwych do wyboru rodzajów umów w ankiecie podano lokalny odpowiednik umów znanych w Polsce. Kwoty dla poszczególnych krajów to równowartość wskazanego poziomu wynagrodzeń w lokalnej walucie (przelicznik kursu z dnia 9.07.2021). Tabela zarobków w raporcie prezentuje wynagrodzenia netto ogólnie, bez względu na typ umowy.

Część pytań w raporcie dawała możliwość wyboru kilku odpowiedzi – wartości nie sumują się.

Dodaj komentarz