Bezpieczny transport publiczny napędzi rozwój smart city

Globalny rynek smart city będzie rósł w tempie 20 proc. rocznie i osiągnie wartość 297,7 miliarda dolarów przed końcem 2026 roku, wynika z najnowszych danych firmy badawczej Facts & Factors. Jednym z głównym czynników napędzających wzrost będą wydatki na transport publiczny i zapewnienie jego bezpieczeństwa. Ten ostatni obszar ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast, co pokazała choćby pandemia Covid-19. Powodów do wzrostu inwestycji w bezpieczeństwo jest jednak znacznie więcej.

Firma Milestone Systems, jeden z największych globalnych dostawców rozwiązań do inteligentnego monitoringu dla smart cities, wskazała w swoim niedawno wydanym ebooku „Bezpieczeństwo transportu publicznego w erze smart city” 6 trendów, które będą wymuszą konieczność wzrostu inwestycji w bezpieczeństwo transportu publicznego. Należą do nich:

  • postępująca urbanizacja – obecnie niemal 54,5 proc. światowej populacji mieszka w miastach, a do 2050 roku ten odsetek wzrośnie do 70 proc.,
  • coraz bardziej masowe zastosowanie Internetu Rzeczy – w latach 2017–2030 europejski rynek IoT wzrośnie o ponad 18 proc., a największą część tego rynku (23 proc.) stanowi segment transportu i logistyki,
  • przyśpieszenie i złożoność zachodzących zmian w technologii, kulturze i zachowaniu,   
  • wzrost świadomości klimatycznej mieszkańców miast, która przekłada się na większą skłonność do wybierania transportu publicznego,
  • coraz większa liczba danych przetwarzanych i przechowywanych w inteligentnych miastach.

Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie publicznym

Zdaniem Milestone, trendy te rodzą szereg wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Do najważniejszych z nich należą: zachowanie komfortu podróżowania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, większy nacisk na przewidywanie zagrożeń, a także możliwość skuteczniejszego zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz cyberbezpieczeństwo.

„Wyzwania, przed jakimi stają przewoźnicy publiczni, wynikają zazwyczaj z sytuacji, gdy infrastruktura i sprzęt do sterowania siecią bazują na przestarzałym oprogramowaniu, podczas gdy urządzenia do ochrony infrastruktury krytycznej coraz częściej bazują na najnowocześniejszych systemach” – wskazał Milestone w swojej publikacji.

Jak zaznaczają eksperci firmy, aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebna jest proaktywna ochrona, którą można uzyskać stosując nowej generacji, otwarte platformy monitoringu wizyjnego. W skład takich rozwiązań wchodzą m.in. systemy kontroli dostępu, dozoru wizyjnego, analiza obrazu wideo, inteligentne kamery i czujniki, które można łatwo zintegrować ze służbami porządku publicznego i centrami monitoringu. Dzięki temu jest możliwe nie tylko reaktywne reagowanie na zagrożenia, ale także identyfikowanie zagrożeń zanim one wystąpią.

„Przekłada się to na szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych, lepszą ochroną pasażerów bez obniżania komfortu podróży, a także zmniejszenie prawdopodobieństwa zakłóceń wywołanych cyberatakiem” – przekonują autorzy ebooka.

Jak dużo jest smart cities w Polsce i Europie?

Według Parlamentu Europejskiego już 240 miast Europy stało się smart. Inteligentne są wszystkie miasta w krajach skandynawskich, większość miast powyżej 100 tys. mieszkańców we Włoszech, Austrii i w Holandii oraz połowa miast w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Znacznie mniej smart cities jest w Niemczech i Polsce, zdaniem autorów unijnego raportu „How many smart cities are there in Europe?”.

Według  ostatniej edycji jednego z najbardziej znanych rankingów inteligentnych miast – „Cities in Motion Index” autorstwa IESE Business School – w pierwszej setce najbardziej inteligentnych miast świata jest Warszawa (54. miejsce) oraz Wrocław (88. miejsce). Rozwój smart cities w Polsce jest jednak nieunikniony, czemu powinny sprzyjać nie tylko trendy wskazane przez Milestone, ale także zwiększenie dostępności środków na inwestycje w rozwiązania smart city i bezpieczeństwo transportu publicznego w ramach nowej puli funduszy unijnych.

Dodatkowe informacje na temat kwestii bezpieczeństwa w transporcie publicznych i możliwości zaawansowanych rozwiązań do monitoringu wizyjnego można znaleźć w ebooku Milestone, który jest dostępny tutaj.

Dodaj komentarz