Konkursy

Regulamin konkursu:

1. Ramy czasowe konkursu zostały określone na stronie konkursu.

2. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik MOBO.pl, zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat (lub za zgodą opiekunów prawnych).

4. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani redakcja MOBO.pl oraz członkowie ich rodzin.

5. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

6. Warunkiem udziału w losowaniu zwycięzców jest poprawna odpowiedź na wszystkie pytania.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 48 godzin od daty jego zakończenia.

8. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.

10. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 14 dni od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do Organizatora.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt MOBO.pl.

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

14. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.