Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu internetowego MOBO.pl

0. Kod niezbędny do rejestracji: M03o$1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego MOBO.pl dostępnego pod adresem www.mobo.pl.

2. Każdorazowe korzystanie w portalu MOBO.pl oznacza akceptacje postanowień niniejszego regulaminu.

3. Treści umieszczone w serwisie MOBO.pl zostały udostępnione, jako usługa i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. MOBO.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się do informacji zawartych w artykułach i informacjach prasowych publikowanych na łamach MOBO.pl.

4. Właściciele serwisu MOBO.pl mają wyłączne prawo do treści umieszczonej na portalu i w każdej chwili, bez uprzedzenia, mogą ją modyfikować, zaprzestać rozwijania serwisu, zaprzestać oferowania jakichkolwiek usług i skasować dane udostępnione poprzez ten serwis, tymczasowo lub na stałe, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Materiały umieszczane w portalu MOBO.pl są jego własnością i dalsze ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie za pisemną zgodą właścicieli MOBO.pl. Wykorzystywanie artykułów możliwe jest jedynie z zachowaniem informacji o ich źródle.

6. Zabronione jest umieszczanie na łamach serwisu MOBO.pl informacji i plików niezgodnych z prawem, w szczególności pornografii, materiałów o treściach rasistowskich, nazistowskich i wzywających do nietolerancji.

7. Portal MOBO.pl  stosuje system ochrony informacji osobistych. Nie przechowuje danych osobowych użytkowników w myśl rozumienia ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997. Żaden adres e-mail użyty w celu rejestracji nie będzie przekazany podmiotom trzecim.

8. Pomimo dochowania najwyższych standardów redakcyjnych nie zapewniamy gwarancji na zawarte w serwisie informacje. MOBO.pl nie odpowiada również za wszelkie możliwe straty wynikające z niemożliwością uzyskania dostępu do serwisu.