Tag: centrala

Centrala telefoniczna Huawei

Kotel wypuścił na polski rynek centralę Huawei IP PBX eSpace U1930. W małych i średnich firmach rozwiązanie może być wdrażane jako IP PBX natomiast w dużych sieciowych przedsiębiorstwach ta opcja może być wykorzystana jako zdalna brama dostępowa.