Hiperautomatyzacja, nowe miejsca pracy i cyfrowa etyka – jakie będą trendy technologiczne w 2020 roku?

Rok 2020 zdominuje sztuczna inteligencja, która pomoże w pogłębionych analizach i hiperautomatyzacji procesów. AI (Artificial Intelligence) może nawet zostać połączona z eksperymentalną wciąż technologią komputerów kwantowych, w przypadkach wymagających ogromnej mocy obliczeniowej. Nowe technologie sprawią, że znikać będą kolejne miejsca pracy, ale wraz z postępującą transformacją cyfrową pojawią się też nowe zawody. Na sile przybiorą także podnoszone od kilku lat obawy związane z cyfrową etyką oraz prywatnością gromadzonych danych.

Hiperautomatyzacja i cyfrowe repliki firm

W nadchodzących latach coraz powszechniejsze będzie łączenie sztucznej inteligencji z uczeniem maszynowym i automatyzacją procesów, w które zaangażowane są roboty[1]. Dotyczyć będzie to wszystkich działów firm, od przetwarzania faktur po zarządzanie zasobami. Efekty przedsiębiorcy zauważą szybko: więcej obsłużonych zadań, rzadsze lub całkowicie wyeliminowane błędy, mniejsze obciążenie pracowników. W przyszłości dzięki takiej hiperautomatyzacji możliwe stanie się też stworzenie tzw. cyfrowego bliźniaka firmy, czyli repliki jej procesów biznesowych. Pozwoli to na przeanalizowanie, ocenę oraz usprawnienie działań przedsiębiorstwa.

 

Nowa analiza informacji

Dynamiczny rozwój technologiczny sprawi, że kluczowe będzie szybsze wprowadzanie innowacji oraz sprawne podejmowanie decyzjireagowanie na zmiany rynkowe. Rok 2020 przybliży nas do połączenia analizy opisowej, bazującej na danych dotyczących tego, co już się wydarzyło, z symulacjami możliwych zmian. Tzw. analiza preskryptywna umożliwi wyciąganie wniosków i stawianie prognoz z wykorzystaniem danych dostarczanych i przetwarzanych w czasie rzeczywistym.[2] Ułatwi to firmom podejmowanie właściwych decyzji.

 

Komputery kwantowe nauczą AI?

Jesienią ub.r. Google ogłosił, że zbudował komputer kwantowy, który w ciągu 200 sekund jest w stanie rozwiązać zadania zajmujące współczesnym superkomputerom 10 tys. lat. Taka technologia jest niezwykle trudna do zbudowania i utrzymania, nie wpłynie więc znacząco na biznes. Może jednak rzutować na działalność firm produkujących systemy komputerowe czy projektujących procesory i sprzęt. Można się też spodziewać, że technologia ta zostanie kiedyś połączona ze sztuczną inteligencją. Jeśli tak się stanie, AI zyska tysiące razy szybsze komputery, które będzie mogła wykorzystać do uczenia się. Możliwe więc, że czeka nas kolejny, kwantowy skok technologiczny.

 

Etyczne podejście do danych

Obawy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych są podnoszone już od kilku lat, ale w nadchodzącym roku znacznie przybiorą na sile. W miarę rozwoju sztucznej inteligencji przetwarzanych będzie coraz więcej informacji, dlatego wzrośnie sceptycyzm co do przejrzystości stosowanych technik uczenia maszynowego. Szczególnie ważne będzie etyczne podejście do procesów cyfrowych, a więc zapewnienie większej kontroli nad procesami gromadzenia informacji i śledzenie sposobu ich przetwarzania. Firmy będą musiały bardziej respektować prywatność użytkowników oraz ich prawo do ochrony danych.

 

Blockchain w cyfrowych umowach

Blockchain stanowi podstawę cyfrowej waluty, jednak w nadchodzących latach znajdzie także powszechne zastosowanie przy zatwierdzaniu autentyczności zawieranych kontraktów. Dzięki tej technologii złożonego pod umową cyfrowego podpisu nie będzie można zmanipulować. Blockchain pomoże również w cyfrowej ochronie danych. Zapewni ich spójność oraz zagwarantuje, że tylko określona grupa pracowników będzie miała do nich dostęp. Będzie to szczególnie przydatne dla sektora bankowego oraz medycznego[3].

 

Cyfryzacja stworzy stanowiska

Automatyzacja i nowe technologie zmieniają rynek pracy. Niektóre grupy zawodowe będą musiały dopasować się do zmian, zadania innych – np. niektórych pracowników biurowych, kierowców, urzędników, personelu gastronomicznego czy mechaników – prawdopodobnie będą wykonywane przez roboty. Jednak w to miejsce pojawią się nowe zawody. W Niemczech w 2035 roku na 710 tys. zlikwidowanych miejsc pracy przybędzie 720 tys. innych[4]. Według przewidywań OECD 65% dzisiejszych dzieci będzie w przyszłości wykonywać pracę, która jeszcze nie istnieje.  Wciąż potrzebne będą też nasze kompetencje. W 2020 roku wzrośnie znaczenie m.in. umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywności, krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej i zarządzania ludźmi[5]

[1] https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/

[2] https://www.entrepreneur.com/article/338514

[3] https://savvycomsoftware.com/tech-trends-that-can-impact-business-in-2020/

[4] https://www.bvl.de/dossiers/zukunft-der-arbeit

[5] Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego.

Dodaj komentarz