Jak zdalny dostęp pomaga dbać o infrastrukturę IT

Obecnie dostęp do kluczowych zasobów przedsiębiorstwa znajdujących się w centrach danych jest utrudniony ze względów bezpieczeństwa, a firmy ze wszystkich branż zmagają się z zapewnieniem ciągłości biznesowej. Jeśli do tej pory nie wdrożyły rozwiązań umożliwiających zdalne zarządzanie zasobami przez ich zespół IT, przyszedł na to najwyższy czas. Jak pokazał trwający kryzys, sprawne funkcjonowanie zależy nie tylko od technicznych rozwiązań, ale również zasobów ludzkich. Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy inżynierowie spacerowali po centrum danych, przysłuchując się szumowi pracującego sprzętu, reagując na alarmy i śledząc ekrany urządzeń.

Nadszedł moment, w którym firmy powinny zacząć wykorzystywać połączone systemy, aby mieć zapewniony lepszy wgląd w środowiska o krytycznym znaczeniu i wdrażać technologie, które pomogą dotrzymywać warunków umów dotyczących poziomu świadczonych usług – zauważa Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager w Vertiv Poland i wieloletni specjalista z dziedziny zdalnego dostępu do infrastruktury.

Eksperci Vertiv podsumowali najważniejsze korzyści, jakie zapewnia zdalne monitorowanie w trudnych czasach globalnej pandemii:

  • Zastąpienie ludzkich zmysłów czujnikami Wiele firm wdrożyło zaawansowane rozwiązania do monitorowania sieci i może rozbudować je o funkcje telemetryczne, które dostarczają istotnych informacji na temat odległych placówek, np. oddziałów. Systemy te mogą bezproblemowo monitorować warunki pracy sprzętu, takie jak niezawodność elektryczna, chłodzenie, stan akumulatorów oraz sygnalizować problemy wymagające szybkiej interwencji. Przedsiębiorstwa mogą również zwiększyć bezpieczeństwo fizyczne i śledzić próby nieautoryzowanego dostępu za pomocą kontaktronów, czujników ruchu i innych narzędzi. Informacje rejestrowane są i analizowane z wykorzystaniem jednego interfejsu, co zapewnia szybki podgląd w czasie rzeczywistym na sytuację w centrum danych.
  • Gwarancja bezpieczeństwa pracowników dzięki możliwości pracy zdalnej Personel IT może zarządzać infrastrukturą sieciową oraz nadzorować operacje w centrum danych z bezpiecznego miejsca, np. z domu. Realizacja kluczowych obowiązków zapewniona jest dzięki bezpiecznym połączeniom z systemami zarządzania.
  • Centralizacja zarządzania zasobami IT Administratorzy w firmach potrzebują dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jednego pulpitu, który zapewni kompleksowe zarządzanie infrastrukturą centrum danych. Służące do tego celu scentralizowane oprogramowanie ułatwia dostęp do odpowiednich informacji oraz umożliwia standaryzację wykonywanych operacji, a przez to podniesienie efektywności pracy działu IT.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury Nawet duże firmy mają trudności z zarządzaniem rosnącą liczbą urządzeń, która sprzyja powstawaniu nieznanych dotąd luk i zagrożeń. Tymczasem zespoły IT muszą koncentrować się na strategicznych działaniach dla przedsiębiorstwa. Dlatego przydatne są rozwiązania, które pomogą firmom aktualizować oprogramowanie oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Ważne jest także, aby mieć zapewnioną możliwość podglądu pracy starszych rozwiązań, które nie są zgodne z nowoczesnymi standardami szyfrowania oraz protokołami bezpieczeństwa.

Zdalne monitorowanie to nie nowość od wielu lat dostawcy usług zarządzanych i zespoły IT wykorzystują takie rozwiązania do zarządzania sieciami i krytyczną infrastrukturą, ochrony firmy przed nieplanowanymi przestojami i szybkiego reagowania na zmieniające się zagrożenia. Natomiast obecna sytuacja globalnego kryzysu sprawiła, że narzędzia umożliwiające takie czynności jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu.

Dodaj komentarz