Optymalizacja infrastruktury IT w placówkach ochrony zdrowia – pięć najlepszych praktyk

Branża medyczna znajdowała się w okresie gwałtownych przemian jeszcze przed pojawieniem się pandemii COVID-19. Systemy teleinformatyczne ledwo nadążały za zapotrzebowaniem już wtedy, ze względu na powszechną cyfryzację, nieustannie trwającą rozbudowę architektury środowisk IT oraz obecność rozproszonych systemów, które powodują ciągłe przesyłanie danych. Pojawienie się pandemii wygenerowało nowe wyzwanie dla menedżerów IT w placówkach ochrony zdrowia: konieczność nagłego przejścia na zdalny sposób świadczenia usług medycznych, gdzie tylko jest to możliwe. Zmiana ta okazała się dramatyczna, a o jej skali świadczą liczby: w kwietniu br. tylko w USA z konsultacji telemedycznych skorzystało kilkaset razy więcej pacjentów niż w całym roku 2019. Ten skok niemal na pewno przyspieszy długofalowe przyjęcie tego modelu świadczenia pomocy pacjentom, ponieważ zarówno oni, jak też usługodawcy i organy regulacyjne zauważyły wiele korzyści płynących z telemedycyny.

W szpitalach i przychodniach duże znaczenie podczas świadczenia usług telemedycznych będzie odgrywało przetwarzanie danych na brzegu sieci. Dzięki temu placówki, które tworzą środowisko IT od podstaw, jak też planują modernizację swojej przestarzałej infrastruktury teleinformatycznej, w tym zasilającej i chłodzącej, znajdują argument do wdrożenia nowatorskich rozwiązań. Eksperci firmy Vertiv rekomendują stosowanie pięciu najlepszych praktyk, które mogą pomóc w optymalizacji infrastruktury pod kątem niezawodności, skalowalności i możliwości zarządzania:

 

  1. Stosuj standardy tam, gdzie to możliwe

Stworzenie nowego środowiska lub gruntowna modernizacja starszego to idealny moment na wprowadzenie ustandaryzowanych rozwiązań, co może przyczynić się do obniżenia kosztów oraz uproszczenia bieżącej obsługi i konserwacji sprzętu. Należy zacząć od skategoryzowania go pod kątem zajmowanej przestrzeni oraz poziomu ważności wobec procesów w placówce, za które będzie odpowiedzialny. Konieczne jest uwzględnienie systemów zasilania rezerwowego w celu zapewnienia ciągłości pracy, dostosowanego do rodzaju i rozmiarów szaf teleinformatycznych. Należy także wdrożyć odpowiednie narzędzia do chłodzenia sprzętu oraz jego zdalnego monitorowania.

 

  1. Zapewnienie bezpiecznego dostępu

Szafy komputerowe zajmują znaczną przestrzeń. Aby umożliwić sprawną konserwację znajdującego się w nich sprzętu i skuteczne rozwiązywanie problemów, należy skorzystać z systemów do zarządzania okablowaniem zasilającym i sieciowym, które pomogą uporządkować obszar wewnątrz i wokół szafy oraz uniknąć plątaniny przewodów.

 

  1. Optymalizacja pod kątem wydajności energetycznej

Z roku na rok rośnie ilość energii elektrycznej pobieranej przez sprzęt w szafach sieciowych. Wraz ze zwiększaniem liczby szaf rośnie gęstość sprzętu, który należy odpowiednio schłodzić, a to z kolei przekłada się na zwiększony pobór energii elektrycznej. – Dzięki zastosowaniu urządzeń do inteligentnej dystrybucji mocy, zarządzalnych listew PDU, ułatwione jest planowanie jej zużycia, monitorowanie i reagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy ilość pobieranej energii okaże się zbyt duża – tłumaczy Gerard Dermont, Head of Territory Sales Management z firmy Vertiv Poland.

 

  1. Umożliwienie zdalnego monitorowania i zarządzania

Inteligentny sprzęt, narzędzia komunikacyjne, oprogramowanie i czujniki mogą zapewnić scentralizowany wgląd w stan setek szaf serwerowych oraz sprawowanie kontroli nad nimi. Równie ważne jest monitorowanie zużycia energii i ewentualnych wahań, a także warunków środowiskowych, w tym temperatury i wilgotności, w celu wydłużenia czasu bezprzerwowej pracy rozwiązań IT oraz jednoczesnego zmniejszenia kosztów operacyjnych.

 

  1. Bezpieczne dane i sprzęt

Środowisko IT w placówkach medycznych jest silnie regulowane, szczególnie w kontekście ochrony prywatności pacjentów i ich danych. Jeśli dostęp do szaf serwerowych nie jest kontrolowany, konieczne może być wprowadzenie zabezpieczeń w każdej z nich, np. prostych zamków na klucze, zamków biometrycznych lub pilotów. Konieczne może być również kontrolowanie dostępu do kabli sieciowych. Natomiast jeśli sprzęt nie jest umieszczony w specjalnej szafie, należy zastosować podobne zabezpieczenia dotyczące dostępu, które obowiązują w centrum danych lub serwerowni.

 

Dzięki tym najlepszym praktykom możliwe jest zabezpieczenie własnej infrastruktury serwerowej i sieciowej, zgodnie z wymogami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia oraz przystosowanie ich do nagłego wzrostu popularności usług telemedycznych. Jednak wciąż konieczne jest rozważenie wielu aspektów związanych z tym jak ważną rolę pełni dane rozwiązanie IT w infrastrukturze oraz jak duży pobór mocy charakteryzuje sprzęt zainstalowany w szafie rack. Dlatego eksperci firmy Vertiv opublikowali dokument „Przewodnik po konfiguracji infrastruktury w szafach teleinformatycznych w placówkach ochrony zdrowia”. Jest dostępny pod tym adresem.

Dodaj komentarz