F-Secure prezentuje Elements – modułową platformę usług cyberbezpieczeństwa

Firma F-Secure wprowadziła do oferty bazującą na chmurze, modułową platformę F-Secure Elements. Umożliwia ona firmom szybkie i elastyczne dobieranie usług cyberbezpieczeństwa do swoich potrzeb. Rozwiązanie obejmuje wykrywanie podatności oraz incydentów i reagowanie na nie, ochronę urządzeń końcowych, a także systemów współpracy w chmurze (m.in. Microsoft Office 365). Wysokość rozliczenia za usługę uzależniona jest od stopnia jej rzeczywistego użytkowania, co pozwala zredukować koszty ochrony przedsiębiorstwa.

Usługi przyszłością cyberbezpieczeństwa

Podczas pandemii wiele firm nie mogło obniżyć wydatków za licencje posiadanego oprogramowania ochronnego, mimo że z powodu pracy zdalnej i urlopów znacznie mniej z niego korzystały. Zawarte umowy nie pozwalały na zmianę bazy będącej podstawą licencjonowania lub przeniesienie niewykorzystanych uprawnień na kolejny rok bez dodatkowych opłat[1]. W wyniku tej sytuacji wśród klientów wzrosło oczekiwanie stworzenia przez dostawców elastycznego portfolio rozwiązań i wprowadzenia sposobu wyceniania bazującego na faktycznym wykorzystaniu produktów.

–  Metody cyberprzestępców dynamicznie się zmieniają, przez co rosną koszty zabezpieczeń, a jednocześnie brakuje doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa – mówi Krzysztof Brzeziński, Channel Manager w F-Secure. – Produkty ochronne, nawet gdy są aktualizowane, nie mogą być dostosowywane wystarczająco szybko do rozwoju firm i zagrożeń. W odpowiedzi na te wyzwania powstała platforma F-Secure Elements, która zapewnia szybki, łatwy i elastyczny dostęp do wielu usług cyberochronnych w modelu „wszystko jako usługa” (Everything-as-a-Service, EaaS). Dzięki niej przedsiębiorcy mogą rozbudowywać swoje zabezpieczenia wraz z rozwojem biznesu.  

Cztery rozwiązania w jednej platformie

F-Secure Elements zapewnia dostęp do czterech podstawowych rodzajów rozwiązań ochronnych: zarządzania podatnościami, ochrony współpracy online, zabezpieczania urządzeń końcowych oraz wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Wszystkie komponenty pakietu Elements udostępniają sobie dane w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia naruszenia w jednym obszarze, automatycznie uruchamiane są odpowiednie reakcje także w innych, bez konieczności ingerencji informatyków. Zapewnia to pełny wgląd w stan pracy sieci, urządzeń oraz wszelkich wykrytych incydentów, co przekłada się na szybsze reagowanie i mniejszą liczbę błędów.

F-Secure Elements składa się z czterech komponentów:

Endpoint Protection – ochrona urządzeń końcowych w każdym miejscu i czasie, bazująca na zaawansowanym oprogramowaniu antywirusowym i zarządzaniu aktualizacjami.

Endpoint Detection and Response – wykrywanie zaawansowanych i ukierunkowanych ataków oraz reagowanie na nie. Zapewnia pełen wgląd w stan pracy firmowego środowiska IT, ostrzega o incydentach i zarządza sposobem reagowania. 

Vulnerability Management – moduł zautomatyzowanego zarządzania podatnościami, który skanuje sieć firmy w pod kątem luk w zabezpieczeniach, a po ich wykryciu natychmiast o tym alarmuje.

– F-Secure Elements dla Microsoft 365 – ochrona współpracy w chmurze przed nawet najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami rozpowszechnianymi z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Aktualizacje komponentów F-Secure Elements są dokonywane automatycznie, a wszystkimi zabezpieczeniami można zarządzać z jednej konsoli w chmurze. Rozwiązanie to nie wymaga więc dodatkowych inwestycji w serwery, znacznie zmniejsza potrzebny nakład pracy i upraszcza nadzorowanie zasobów. W trudniejszych przypadkach firmy mogą skorzystać z opcji „Elevate to F-Secure” i przekazać ich rozwiązaniezespołowi ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa F-Secure.

Opłata tylko za rzeczywiste wykorzystanie

F-Secure Elements dostępne jest w elastycznym modelu licencjonowania. Firmy mogą korzystać ze wszystkich modułów lub wybierać te, które są im w danej chwili potrzebne. Sposób prowadzenia rozliczeń uzależniony jest od rzeczywistego wykorzystania poszczególnych komponentów, co pomaga uniknąć płacenia za nieużywane licencje czy niepotrzebne usługi.

Rozwiązanie F-Secure Elements jest dostępne poprzez sieć partnerów F-Secure jako w pełni zarządzana usługa subskrypcji bazującej na czasie użytkowania lub jako licencjonowane rozwiązanie, którym można zarządzać samodzielnie. Dostępna jest także bezpłatna 30-dniowa testowa wersja próbna.

Więcej informacji na temat F-Secure Elements można znaleźć na stronie: https://www.f-secure.com/elements.


[1] Źródło: Forrester, How To Save Money In Security Software Negotiations: Techniques For Preparing For And Conducting Security Software Negotiations To Increase Value, 13 października 2020 r.

Dodaj komentarz