Sztuczna inteligencja zarządza bezpieczeństwem w Katowicach

Prawie 300 kamer monitoruje Katowice w ramach systemu KISMiA (Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy). Od czasu wdrożenia systemu – opartego o rozwiązanie Milestone XProtect z IBM IOC i AI, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz oprogramowanie do analizy twarzy Vix Vizion Imagus – liczba skradzionych samochodów spadła w mieście z 377 w 2016 roku do 76 w 2020 roku, a wykrywanie przestępstw wzrosło z 17% do 76%. W minionym roku policja w Katowicach użyła blisko 2,5 tysiąca zapisów monitoringu wideo, by zbadać przestępstwa i im zapobiec.

System monitoringu działa w Katowicach od 2017 roku. Początkowo obejmował on centrum miasta i lokalizacje w wybranych dzielnicach oraz 16 Stref Aktywności Rodzinnej. Z czasem uruchomiono dodatkowo 10 punktów nadzoru ruchu drogowego. Wraz z rozwojem systemu dodawano do niego kolejne kamery, którymi zarządza inteligentne stanowisko kontrolne oparte o oprogramowanie Milestone XProtect. Umożliwia ono scentralizowanie monitoringu w jednym miejscu i zwiększenie jego skuteczności dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

„Dodawanie kolejnych kamer skłoniło nas do zastanowienia się, jak efektywniej działać przy użyciu sztucznej inteligencji. System można bowiem rozbudować do ponad 1000 kamer. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie IBM AI współpracujące ze oprogramowaniem Milestone XProtect Corporate” – mówi Mirosław Cygan, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i jednocześnie koordynator projektu KISMiA.

Scentralizowanie monitoringu w jednym miejscu i wykorzystanie sztucznej inteligencji miało olbrzymi wpływ na poprawę efektywności systemu. Obecnie określone sytuacje zagrożenia są automatycznie oznaczane, by operatorzy mogli szybko zareagować. Wśród nich są m.in. porzucone przedmioty, zbieranie się tłumów, kolizje pojazdów, zalania i niebezpiecznie prowadzone pojazdy.

W Strefach Aktywności Rodzinnej, czyli między innymi na placach zabaw oraz w parkach, system automatycznie reaguje na dodatkowe zagrożenia, jak np. błąkające się zwierzęta. Rozwiązanie obsługuje także rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przez bramki LPR, co m.in. pomaga zidentyfikować skradzione przemieszczające się pojazdy. Dodatkowo, gdy zostają wykryte potencjalne zachowania antyspołeczne czy akty wandalizmu, operatorzy mogą odstraszać uczestników przez zintegrowane z systemem głośniki.

Możliwości inteligentnego stanowiska kontrolnego obejmują także takie działania jak: automatyczna kontrola jakości powietrza, wyszukiwanie kryminalistyczne (czyli przeglądanie nagrań pod kątem określonych cech, jak kolor ubrania podejrzanego czy typ pojazdu), a także maskowanie twarzy i numerów rejestracyjnych samochodów w nagraniach w razie takiej potrzeby. 

„Katowice to miasto innowacyjnych rozwiązań i wdrażania nowych technologii; w wielu obszarach stajemy się coraz bardziej inteligentnym miastem. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy inteligentny system monitoringu wizyjnego na taką skalę. Niewątpliwie nowoczesne rozwiązania Milestone XProtect Corporate przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Katowicach” – mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Miasto obecnie planuje rozbudowę swojego systemu monitoringu wideo i dodawanie kolejnych kamer w takich miejscach, jak m.in. parkingi Park & Ride.

Ebook o korzyściach z zastosowania inteligentnych stanowisk kontrolnych

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oparte o sztuczną inteligencję stanowisko kontrolne może zwiększyć efektywność działania miejskich systemów monitoringu wideo, można znaleźć w ebooku „Transformacja cyfrowa na stanowisku kontrolnym miasta”, który został przygotowany przez firmę Milestone Systems. W publikacji tej znajdują się także bardziej szczegółowy opis wdrożenia systemu monitoringu wideo w Katowicach.

Dodaj komentarz