Liczba firm w branży szkoleniowej większa o ⅓ na przestrzeni dziesięciolecia. Ich sytuacja finansowa spolaryzowana

Branża szkoleniowa i konsultingowa w Polsce, choć odczuła skutki pandemii, to jej sytuacja stopniowo zaczyna się poprawiać. Według danych KRS w porównaniu do roku 2020, w ubiegłym roku sektor ten wzrósł o blisko 4 proc., powiększając się o 4,2 tys. nowych przedsiębiorstw. Z kolei na przestrzeni ostatniego 10-lecia ich liczba wzrosła o ponad 31 proc. i obecnie na polskim rynku działa ich już blisko 82 tys. Jak podaje polski ClickMeeting, działania edukacyjne, w tym również szkolenia, także te wewnętrzne w firmach, stanowiły łącznie 52,4 proc. wszystkich wydarzeń, które odbyły się na platformie w 2021 roku.

Cyfrowa transformacja objęła wiele gałęzi biznesu, w tym również branżę szkoleń – mówi Martyna Grzegorczyk, Communications Manager w ClickMeeting. – Jak pokazuje nasz raport podsumowujący rok 2021, część szkoleniowców, którzy dotychczas prowadzili szkolenia na żywo, przeniosło swoje działania do sfery online. Z naszych danych wynika, że działania edukacyjne, w tym również szkolenia przeprowadzane przez niezależnych trenerów i edukatorów stanowiły ponad 41 proc. wszystkich wydarzeń, które odbyły się na platformie, a szkolenia wewnątrzfirmowe nieco ponad 11 proc.

Branża szkoleń – liczba przedsiębiorstw, sytuacja finansowa

Według danych z wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet opracowanych przez polski ClickMeeting, wynika, że pod koniec roku 2021 na polskim rynku działało 82 tys. przedsiębiorstw szkoleniowych i konsultingowych, z czego niemal połowę stanowiły te prowadzące działalność naukową i techniczną. Co więcej, branżę tę stanowią mikro i małe firmy zatrudniające do 9 pracowników, przy czym aż ⅔ firm to działalności jednoosobowe.

Z informacji uzyskanych z KRS przez wywiadownię wynika również, że sytuacja przedsiębiorstw działających w sektorze szkoleń i konsultingu jest mocno spolaryzowana. Według danych nieco ponad 40 proc. firm jest w kondycji dobrej i bardzo dobrej, z czego 23 proc. w bardzo silnej kondycji. Jednocześnie 60 proc. jest w kondycji słabej i bardzo złej, z czego te w bardzo złej stanowią aż 27 proc.

Najpopularniejsze szkolenia – czego potrzebują firmy

A z jakich szkoleń korzystają firmy z branż produkcyjnych i usługowych? Jak podaje Integra Consulting Poland – firma szkoleniowo-doradcza – klienci z sektora produkcji zdecydowanie najczęściej korzystają ze szkoleń mających za zadanie wspomaganie zarządzania ludźmi, rozwijających umiejętność komunikacji, przekazywania informacji, współpracy w zespole i kompetencje liderskie (80 proc.). Jedną piątą stanowiły szkolenia TWI (ang. Training Within Industry), pozwalające efektywniej wdrażać nowych pracowników, tak by w sposób szybki, sprawny, bezpieczny i wydajny realizowali swoje zadania.

W przypadku firm z sektora usługowego, największą popularnością cieszą się z kolei te związane z usprawnieniem komunikacji i współpracy oraz organizacji pracy w trybie hybrydowym, ze szczególnym naciskiem na pracę zdalną i zarządzanie zespołem rozproszonym (60 proc.). Jedna czwarta tych firm korzysta ze szkoleń z obsługi klienta, a 15 proc. z tych związanych ze wsparciem osobistym, czyli zarządzaniem stresem, mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz interwencje psychologiczne (15 proc.).

– Jako społeczeństwo doceniliśmy cyfrową transformację. Polubiliśmy się z m.in. pracą zdalną, choć według przeprowadzonego przez ClickMeeting badania, niemal 62 proc. biorących w nim udział osób chciałoby pracować w formule hybrydowej. Wszystko wskazuje na to, że będziemy zmierzać w tym kierunku, co widoczne jest także na przykładzie sektora usług, zainteresowanego głównie szkoleniami z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym podsumowuje Martyna Grzegorczyk, Communications Manager w ClickMeeting.

Dane zebrane na podstawie KRS z Dun&Bradstreet, opracowane przez ClickMeeting, pochodzą z okresu od stycznia 2010 do grudnia 2021. Dane od Integra Consulting Poland – od stycznia do grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz