Zielony zwrot w branży centrów danych. Jak mierzyć ekologiczne postępy?

Klienci centrów danych – firmy korzystające z usług kolokacyjnych i chmurowych, telekomy oraz instytucje finansowe – często realizują własne programy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Taka sytuacja wywiera presję na operatorów tego typu placówek do podejmowania działań, które wykraczają poza typowe utrzymanie efektywności energetycznej i przyjęcia całościowego podejścia, aby osiągnąć ten cel.

„Operatorzy centrów danych są nakłaniani przez klientów do zmniejszania śladu węglowego, zużycia energii, wody, surowców oraz ilości wytwarzanych odpadów” – można przeczytać w raporcie międzynarodowej firmy prawniczej Norton Rose Fulbright. Z kolei w raporcie firmy Vertiv na temat zarządzania energią wskazano, że sieci 5G wymagają znacznie więcej mocy niż 4G, mimo że są od nich o 90% bardziej wydajne.

Wynika to z wielu czynników, takich jak większa gęstość sieci, zależność od systemów IT, większy stopień wykorzystania sieci i przyspieszony wzrost ruchu – mówi Piotr Wójcik, Dyrektor ds. sprzedaży do kluczowych klientów w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vertiv.

Jak nie marnować energii?

Raport firmy McKinsey na temat dążenia operatorów telekomunikacyjnych do stworzenia bardziej ekologicznych sieci wykazał, że jedynie 15% energii zużywanej jest przez firmy telekomunikacyjne do przesyłania danych. Pozostałe 85% marnuje się w wyniku strat ciepła i innych czynników. Jest to więc wyzwanie, któremu należy stawić czoła w celu zmniejszenia zużycia energii. Można tego dokonać poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej we wszystkich sieciach i zachęcanie klientów do korzystania z usług, które wykorzystują transmisję 5G. Według raportu telekomy odpowiadają za około 3% globalnego zapotrzebowania na energię.

Firma McKinsey wskazała cztery sposoby na zmniejszenie zużycia energii i kosztów.

  1. Wykorzystanie bazujących na sztucznej inteligencji rozwiązań do wyłączania nieużywanych systemów przy jednoczesnym kalibrowaniu ustawień sprzętu do najbardziej energooszczędnych wartości.
  2. Optymalizacja zużycia energii dzięki zastosowaniu urządzeń IoT, co zapewni dokładne odczyty, a także pomoże w wykrywaniu w czasie rzeczywistym potencjalnych problemów i powiadamianiu o nich.
  3. Przekształcenia strukturalne i architektoniczne w celu migracji do systemów telefonii komórkowej cloud-RAN oraz „”czystej chmury”.
  4. Strategiczna ocena źródeł energii.

„Nie widzimy powodu, dla którego do 2030 r. potrzeby energetyczne większości operatorów telekomunikacyjnych nie miałyby być zaspokajane przy użyciu zielonej energii” – twierdzą eksperci z McKinsey.

Vertiv dostarcza klientom rozwiązania, które przybliżają ich do tego celu.  W ciągu ostatniego roku przystąpiliśmy m.in. do programu partnerskiego RISE w celu opracowania zrównoważonych technik dla centrów danych. Vertiv i RISE są również członkami E2P2 Tech Consortium, które prowadzi badania nad rozwojem niskoemisyjnych ogniw paliwowych do zasilania centrów danych – mówi Piotr Wójcik.

Z kolei klienci data center oczekują wymiernych postępów w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Parametr ten można mierzyć za pomocą wskaźników opracowanych przez branżowe konsorcjum non-profit The Green Grid. Są to: PUE (Power Usage Effectiveness – efektywność wykorzystania energii), WUE (Water Usage Effectiveness – efektywność wykorzystania wody), CUE (Carbon Usage Effectiveness – efektywność wykorzystania węgla) oraz najnowszy – IUE (Infrastructure Utility Effectiveness – efektywność wykorzystania infrastruktury).

Według The Green Grid, IUE zostało stworzone, aby pomóc w określeniu wielkości projektowanej przepustowości infrastruktury, którą może wykorzystać działające centrum danych. Mierząc efektywność centrów danych w zakresie od 0% do 100% rzeczywistej IUE, system pomaga wskazać potencjalne braki w wykorzystaniu infrastruktury lub utraconą pojemność.

Centra danych dla klimatu

Czynniki związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem będą wpływać nie tylko na kształt centrum danych, ale także na pozostałą infrastrukturę cyfrową, jak np. wszechobecne sieci telekomunikacyjne. Chociaż nie ma łatwych odpowiedzi na kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem, branża data center nadal koncentruje się na technologiach, które wspierają zrównoważoną infrastrukturę centrów danych, a także nawiązuje partnerstwa, aby trafniej rozwiązywać problemy związane z kryzysem klimatycznym.

Dodaj komentarz