V Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej w Warszawie

5 listopada w Warszawie odbędzie się V Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej. Prelegenci poruszą tematy związane z informatyką jako narzędziem realizacji strategii banków spółdzielczych, aspektami biznesowymi, nadzorczymi i społecznymi.

Informatyzacja banków jest tematem szeroko dyskutowanym. Szczególnie teraz, gdy Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła na instytucje finansowe kolejne obostrzenia, zgodnie z nowelizacją Rekomendacji D. Dotyczą one zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Jednostki te mają czas na wprowadzenie wymogów KNF nie później niż do 31 grudnia 2014r.

Skuteczna realizacja wyzwań stojących przed instytucjami finansowymi jest zależna od optymalnej pracy infrastruktury IT, która umożliwia wykonywanie kluczowych zadań. Zachowanie ciągłości pracy urządzeń podłączonych w sieci jest zdecydowanie prostsze, gdy zastosujemy proaktywny monitoring sieci. Rozszerzony monitoring aktywności na stacjach roboczych umożliwia nam optymalizację pracy i efektywniejsze rozdysponowywanie zadań pomiędzy pracownikami. Stosując kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie infrastrukturą IT, jesteśmy w stanie zdecydowanie usprawnić pracę działów IT, co pozytywnie wpłynie na całość organizacji – komentuje Maciej Kubat z firmy Axence, jeden z prelegentów.

Istotną kwestią jest również bezpieczeństwo sieci. To właśnie instytucje finansowe powinny przywiązywać szczególną uwagę do kwestii ochrony danych. Niektóre z nich już zdecydowały się wdrożyć rozwiązania, które pozwalają jeszcze sprawniej zarządzać kwestiami infrastruktury IT. Pozostałe mają na to czas do końca bieżącego roku.

Organizatorem Forum jest Centrum Promocji Informatyki.

Dodaj komentarz