Czy pracownicy chcą digitalizacji bardziej niż pracodawcy?

62% pracowników za priorytetowe uważa inwestycje w cyfrowe narzędzia do współpracy. Tego samego zdania jest jednak mniej niż połowa przedsiębiorców.[1] W obszarze digitalizacji wciąż pozostaje nam sporo do zrobienia: w 2019 roku Polska zajęła 25. miejsce w europejskim Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego DESI (na 28 państw).[2] Czy firmy nadążają za cyfrowym rozwojem kadry?

Przywiązani do papieru

Tylko 12% polskich firm może pochwalić się wysokim stopniem digitalizacji.[1] Wprowadzenie cyfrowych technologii będzie w najbliższych latach największym wyzwaniem dla przedsiębiorców.[2] Wielu z nich jest nadal mocno przywiązanych do papierowych dokumentów – aż 65% osób decyzyjnych w firmach IT wierzy, że będą one pełniły ważną rolę przynajmniej do 2025 roku.[3]

Pracodawcy często nie dostrzegają korzyści płynących z cyfrowych rozwiązań i boją się wysokich kosztów, dlatego odkładają cały proces na nieokreśloną przyszłość. O tym jak duże znaczenie ma poziom digitalizacji przypomniał firmom koronawirus, który zwiększył potrzebę pracowania z domu. Bezpieczne współużytkowanie dokumentów i umożliwienie kadrze wykonywania obowiązków zdalnie okazało się dużym problemem, nawet w ministerstwach. Cyfrowa transformacja jest dla firm kluczowa do utrzymania się na rynku, zwłaszcza w dynamicznie zmieniających się warunkach – wskazuje Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów IT w Konica Minolta.

Inwestycja w człowieka

Cyfrowe rozwiązania zwiększają komfort i wydajność pracy, usprawniają komunikację i podnoszą konkurencyjność firmy. Co jednak najbardziej istotne, odpowiadają na rosnące oczekiwania pracowników. Szczególnie młodsze pokolenia chcą już nie tylko możliwości wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, ale też rozwijania swoich cyfrowych kompetencji oraz dostępu do nowych technologii. Te ostatnie są potrzebne według ponad 90% Polaków, zaś 79% wyraża chęć nauki i podnoszenia swoich umiejętności przez Internet.

Poziom digitalizacji firm często pozostaje w tyle za chęcią cyfrowego rozwoju samych pracowników, którzy chcą korzystać z nowoczesnych, mobilnych rozwiązań. Aż 67% polskiej kadry uważa przy tym, że pracodawcy niedostatecznie inwestują w jej rozwój i szkolenia.[4] Firmom pozostaje więc szerokie pole do poprawy – warto zaufać zespołowi i podążać za jego cyfrowymi oczekiwaniami. Korzyści będą podwójne: nie tylko usprawni to firmowe procesy i podniesie efektywność pracy, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na satysfakcję pracowników – podsumowuje Mateusz Macierzyński.

[1] Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego (DESI), 2019.

[2] PARP, Raport o stanie sektora MŚP w Polsce, 2019.

[3] https://quocirca.com/content/print-2025-the-it-and-office-worker-print-and-digital-divide/

[4] Raport Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?, 2019.

[1] https://quocirca.com/content/print-2025-the-it-and-office-worker-print-and-digital-divide/

[2] Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego (DESI), 2019.

Dodaj komentarz